بیمارستان امام جواد ناغان
۱۴۰۰/۴/۲
واحد مددکاری
مسئول واحد مددکاری:    آقای ناصر حسین پور   کارشناس ارشد رفاه اجتماعی 
 

شرح وظایف مسئول کارشناس مددکاری اجتماعی بیمارستان

 · حضور فعال در جلسات و نشستهای تصمیم سازی و برنامه ریزی )درون و برون بخشی( در حوزه های مرتبط با مددکاری اجتماعی و همکاری با کارشناس مسئول دانشگاه

 · تدوین خط مشی های مرتبط با سنجه های مددکاری اجتماعی در اعتبار بخشی و نظارت بر حسن اجرای آن

· نظارت بر حسن اجرای پروتکل های پایه و تخصصی در واحد تحت سرپرستی

· اجرای پروتکل های خدمات پایه و تخصصی مددکاری اجتماعی بر اساس شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

· همکاری و تعامل با سایر کادر درمان جهت رفع مشکلات اجتماعی و روانی بیماران با در نظر گفتن اصول اخلاق حرفه ای

· ارائه گزارش های مددکاری اجتماعی به ریاست بیمارستان و سایر سازمانهای مرتبط به منظور رفع نیازهای بیماران برحسب ضرورت

 · اعلام نظر در خصو میزان حمایت های اقتصادی از بیماران طبق دستورالعمل های مصوب

· تسهیلگری و ارجاع در جهت دریافت خدمات مورد نیاز پزشکی، روانرزشکی و روانشناسی مددجویان

· شناسایی مشکلات حقوقی گروه های آسیب دیده اجتماعی در فرایندهای مددکاری اجتماعی و ارجاع به کارشناس/ رابط حقوقی بیمارستان / دانشگاه / دانشکده جهت حل مشکلات آنها و همچنین اخذ مجوز های قضائی مورد نیاز

· همکاری با تیم مداخله در بحران اخبار ناگوار (فردی/خانوادگی) و کمیته ی اخلاق بالینی و ارائه حمایت روانی اجتماعی از بیمار و خانواده آنها

· همکاری با تیم مداخله در بحران بیمارستان در ارائه حمایت روانی - اجتماعی در بلایای طبیعی و غیر طبیعی

· برنامه ریزی و اجرای برنامه با هدف ترخیص ایمن بیماران بویژه گروههای آسیب پذیر

· پیگیری پس از ترخیص در جهت اهداف حرفه ای، پیشگیری از بستری مجدد بیمارستان و شناسایی عوامل اجتماعی موثر در بازگشت به بیماری

· ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح فرایند های خدمت رسانی مددکاری اجتماعی به بیماران

· شناسایی نهادهای حمایتی دولتی و غیر دولتی مرتبط با نیاز های بیماران و ارتباط موثر با این نهاد ها در جهت رفع آنها

· نظارت، ارزیابی و کنترل بر رفتار شغلی و حرفه ای پرسنل تحت سرپرستی

· شناسایی مشکلات اجتماعی شایع مرتبط با فرایند درمان و بهبودی بیماران و بازخورد آن به مسئولین

· مشارکت در تدوین و اجرای برنامه مداخله ای به منظور کاهش مشکلات اجتماعی با استفاده از ظرفیت های مددکاری جامعه ای

· پاسخگویی به مقام مافوق در خصوص واحد تحت سرپرستی با توجه به حیطه اختیارات و مسئولیت های تعیین شده

· نیاز سنجی، برنامه ریزی، تدوین بسته های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی و توانمند سازی جهت پرسنل تحت سرپرستی

· مشارکت و همکاری با کارشناس آموزش به بیمار در زمینه ی نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توانمند سازی برای بیماران آسیب پذیر

· نظارت بر عملکرد مددکاران اجتماعی بیمارستان به منظور بررسی نقاط قوت و قابل بهبود و ارائه راهکار جهت حل مشکلات

· نظارت بر استفاده بهینه از بودجه تخصیصی و منابع واحد مددکاری اجتماعی بیمارستان مطابق با دستورالعمل های ابلاغی از وزارت بهداشت یا دانشگاه متبوع

 · تدوین گزارش عملکرد ماهیانه، فصلی و سالیانه و مستندسازی

 · همکاری با کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در تهیه و تدوین خط مشی ها و روش اجرای مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

· همکاری با کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در شناسایی و اولویت بندی نیازهای روانی اجتماعی گروه های آسیب پذیر

· همکاری با کار شناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در تهیه و اجرای برنامه های اجتماعی موثر بر ارتقا سلامت جامعه بخصوص گروه های آسیب پذیر

· ارائه پیشنهادهای اصلاحی در جهت بازنگری و به روز رسانی پروتکل ها، شیوه نامه ها، دستورالعمل های تخصصی مددکاری اجتماعی در بیمارستانها به واحد مددکاری اجتماعی دانشگاه/ دانشکده

· همکاری با کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی دانشگاه در تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با اهداف حرفه ای

· حضور در جلسات و کمیته های بیمارستانی مربوطه و مشارکت در اجرای مصوبات این کمیته ها

تاریخ به روز رسانی: 1399/11/06
تعداد بازدید: 351
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal