بیمارستان امام جواد ناغان
۱۴۰۰/۴/۲
دوره هاي آموزشي
 
 

                                                                                                                         بسمه تعالي

                                                                                                        بيمارستان امام جواد(ع)ناغان

                                                                                 عنوان دوره هاي اموزشي مدون اعتباربخشي سال 1394

رديف

اولويت اموزشي

فردمسئول

ماه

مربي مربوطه

روش اجرا

1

ايمني بيمار

دبيركميته ايمني+مسئول بخش

فروردين

خانم دارابپور

تهيه جزوه و برگزاري ازمون

2

اتش نشاني

دبيرمديريت بحران+اموراداري

شهريور

اقاي فرجي

به صورت عملي

3

تازه هاي كنترل عفونتهاي بيمارستاني وايمني سلامت شغلي

دبيركنترل عفونت ها+مسئول بخش ها

مرداد

خانم ميرزايي

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

4

پيشگيري وپيگيري از زخم بستر

سوپروايزاموزشي+مسئول بخش ها

ارديبهشت

خانم پيراني

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

5

محاسبات دارويي

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

ارديبهشت

خانم پيراني

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

6

مديريت بحران

دبيركميته بحران+مسئول بخش ها

خرداد

خانم رضايي

برگزاري عملي

7

پايش هموديناميك

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

خرداد

اقاي داوري

برگزاري ازمون

8

تحليل نتايج ازمايش گازهاي خوني وسايرازمايش هاي خون معمولي

مسئول ازمايشگاه+مسئول بخش ها

تير

خانم شيرواني

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

9

اگاهي ازوضعيت پوزيشن بر حسب مورد

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

مرداد

خانم بابائي

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

10

اگاهي ازنحوه ي مراقبت از بيماران بيقراردربخش هاي ويژه

سوپروايزراموزشي+مسئول بخش ها

مرداد

خانم بابائي

تكثيرجزوه و برگزاري ازمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

عنوان دوره

ساعت

فرد مسئول

ماه

مربي مربوطه

تاريخ برگزاري

توضيحات

1

راهنماي تحول نظام سلامت از ابتدا تاكنون

8

سوپروايزرآموزشي + رابط آموزشي

فروردين تا پايان اسفند

كليه سوپروايزرها

هرماه تا پايان سال

-

2

اصول برخورد صحيح درماني وتعامل با بيماربا رويكرد بيماران وهمراهان پرخاشگر

8

//

ارديبهشت ماه

سميرا ساعدي

/2/94

-

3

مديريت پرستاري

10

//

//

خانم فتاحي

/2/94

-

4

مراقبتهاي پرستاري در انواع مسموميت ها(با تاكيد برمواد صنعتي وشيميايي)

8

//

خردادماه

خانم پيراني

/3/94

-

5

معيارهاي پذيرش بيمار در اتاق عمل وترخيص بيمار از ريكاوري

10

//

//

خانم حسين زاده

/3/94

مخصوص پرسنل اتاق عمل وهوشبري

6

راههاي عملي پرستاري درCPR(تكنيكها داروها وتجهيزات)

10

//

تير ماه

دكتر هندي نژاد

آقاي داوري

4/94/

-

7

مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي ويژه(NICU-ICU-دياليزو...)بيماران بدحال وتهويه مكانيكي بيمار

8

//

مردادماه

خانم طاهري

/5/94

-

8

مراقبتهاي پرستاري وانواع پانسمان سوختگي

8

//

شهريورماه

خانم داراب پور

/6/94

-

9

اصول صحيح دارو درماني ومحاسبه داروهاي مختص هر بخش

8

//

مهرماه

خانم مجيدي

/7/94

-

10

نكات پرستاري درمايع درماني وترانسفيوژن خون حين عمل

10

//

//

خانم بابايي

/7/94

مخصوص پرسنل اتاق عمل وهوشبري

11

اورژانسهاي روانپزشكي ومراقبتهاي پرستاري مربوطه

8

//

آبان ماه

خانم ساعدي

/8/94

-

12

راهنماي باليني مراقبتهاي پرستاري دربخش اورژانس(ترياژ-ECG-پاراكلينيك –آزمايشگاه-راديولوژي)

8

//

آذرماه

مرجان شيرواني

/9/94

-

13

اصول برخورد صحيح درماني وتعامل با بيمار با رويكرد بيماران وهمراهان پرخاشگر

8

//

آذرماه

خانم ساعدي

/9/94

-

14

مديريت پرستاري

10

//

دي ماه

خانم فتاحي

/10/94

-

15

اصول كنترل عفونتهاي بيمارستاني-مراقبت از خود واستريليزاسيون

8

//

دي ماه

مرجان شيرواني

/10/94

-

16

اصول گزارش نويسي درپرستاري با تاكيد برثبت آموزش به بيمار

8

//

بهمن ماه

آقاي صفدري

/11/94

-

رديف

اولويت آموزشي

ساعت

فرد مسئول

ماه

مربي مربوطه

تاريخ برگزاري

توضيحات

1

تستهاي آزمايشگاهي تشخيص بيماري ديابت وتفسير نتايج بيماريهاي غيرواگير

8

سوپروايزر آموزشي +رابط آموزشي

ارديبهشت

خانم شيرواني

/2/94

-

2

تستهاي جديد آزمايشگاهي ويژه طرح تحول نظام سلامت

8

//

خردادماه

//

/3/94

-

3

كنترل كيفي تجهيزات ودستگاههاي آزمايشگاهي

16

//

تيرماه

//

/4/94

-

4

آموزش آزمايشات الايزا وكنترل كيفي دستگاه گزارش وتفسير نتايج آزمايشات بخش هورمون

8

12

//

مردادماه

//

/5/94

-

5

بررسي آزمايشات سرولوژي وكنترل كيفي آنها

8

//

شهريورماه

خانم سليميان

/6/94

-

6

بررسي خطاهاي قبل وبعد ازانجام آزمايشات

8

//

مهرماه

خانم شيرواني

/7/94

-

7

مستند سازي در آزمايشگاه

16

//

آبان ماه

خانم شيرواني

/8/94

-

8

ازمايشات بيماريهاي منتقله از آب وغذا وكنترل كيفي آنها

8

//

آذرماه

//

/9/94

-

9

اخلاق پزشكي در آزمايشگاه در رعايت حقوق بيمار با محوريت تعامل با سايربخشها

8

//

دي ماه

خانم سليميان

/10/94

-

10

شركت در كنگره ها خارج از استان – آموزش موردي

30

//

از ارديبهشت ماه تاپايان دي

//

/11/94

-

 

 

رديف

اولويت آموزشي

ساعت

فرد مسئول

ماه

مربي مربوطه

تاريخ برگزاري

توضيحات

1

آشنائي با تازه هاي احياء نوزاد وبزرگسال

8

سوپروايزر آموزشي + رابط آموزشي

فروردين ماه

دكتر محمدي

خانم براتي

/1/94

-

2

تازه هاي شير مادر

8

//

ارديبهشت ماه

خانم بيگي

/2/94

-

3

خونريزي هاي مامايي و نحوه برخورد با ان

8

//

خرداد

دكتر صدري زاده

/3/94

-

4

اعتبار بخشي بلوك زايمان با تاكيد بر طرح تحول نظام سلامت

8

//

//

خانم براتي

/3/94

-

5

اشنايي با نظام مراقبت مرگ مادري و پيگيري مادران باردار پرخطر

10

//

تير

خانم براتي

/4/94

-

6

مسموميت دوران بارداري و نحوه برخورد با ان

8

//

مرداد

خانم مريم نكويي

/5/94

-

7

نحوه درمان بيماري هاي داخلي و قلبي در بارداري و زايمان

8

//

شهريور

دكتر صدري زاده

/6/94

-

8

زايمان زودرس و عوارض ناشي از ان

8

//

مهر

رقيه طاهري

/7/94

-

9

زايمان فيزيو لوژيك با تاكيد بر طرح تحول نظام سلامت

8

//

ابان

خانم تركي

/8/94

-

10

مشكلات روان پزشكي در بارداري و نحوه برخورد با ان

10

//

اذر

خانم ساعدي

/9/94

-

11

نحوه برخورد با مادران وابسته به مواد مخدر در هنگام زايمان

8

//

دي

//

/10/94

-

12

اموزش بيمار حين پذيرش- بستري و زمان ترخيص

8

//

بهمن

خانم صفي

/11/94

-

 13       

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/09/12
تعداد بازدید: 2246
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal