بیمارستان امام جواد ناغان
۱۴۰۰/۴/۲
داخلي
نام و نام خانوادگي : فاطمه رفيعي
سمت: مسئول بخش داخلي
مدرك كارشناس پرستاري

شرح وظايف مسئول بخش داخلي عمومي
بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات
تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان
تنظيم برنامه كار و تقسيم كار پرسنل تحت نظارت در شيفتهاي مختلف
برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيما ر
برنامه ريزي جهت اگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استاندارها ، محيط فيزيكي ، وسايل و تجهيزات
پيش بيني نيازهاي بخش از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري آن
برنامه ريزي جهت تغيير و تحول تجهيزات بخش در هر شيفت كاري
تشكيل جلسات درون بخشي و جلب مشاركت پرسنل در جهت حل مشكلات بخش
توجه به نيازهاي پرسنل و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان ، بيماران جهت بهبود وضعيت
مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت
مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان
كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي
تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي
ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق بررسي رضايت مندي
كنترل و پيگيري و ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت بر اجراي آن


**********************************************************************************************************


شرح وظايف پرستاران شاغل در بخش داخلي عمومي

انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي خدمات پرستاري و ثبت و پيگيري ان مانند : تامين بهداشت ، تغذيه ، خواب ، نيازهاي دفعي ، تنفس و v/s
انجام مراقبتهاي تشخيصي درماني تجويز شده مانند : مايعات وريدي ، تزريق خون ، EKG ، گذاشتن سوند فولي ، سوند معده ، گچ گيري ، آتل گيري ، IV LINE
انجام اقدامات اوليه احياء قلبي ريوي با حضور تيم احياء
ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بيمار از بخش به بخش ديگر و ارائه گزارشات مربوط
ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل
راهنمايي و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به ساير منابع تخصصي ، حمايتي ، اجتماعي
انجام اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت
ترخيص و آماده سازي بيمار
تحويل گرفتن بخش از پرسنل شيفت قبل به پرسنل شيفت بعد بر بالين بيماران
شركت و همراهي با پزشكان در محيط بيماران
ثبت كليه اقدامات انجام شده
انجام احياء قلبي ريوي( CPR)
تاریخ به روز رسانی: 1398/09/11
تعداد بازدید: 761
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal