بیمارستان امام جواد ناغان
۱۴۰۰/۴/۲
مديريت بيمارستان
 نام و نام خانوادگي: فريده احمدي
مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري
سمت :  مدير بيمارستان امام جواد(ع) ناغان
 
شرح وظايف مدير بيمارستان;

1. كسب خط مشئ, دستورالعمل اجرائي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان.
2. تقسيم فعاليت ها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمائي آنان
3. ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليت ها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي.
4. بررسي و گزارش چگونگي عمليات و صورتهاي مالي و بيلان و حسابهاي بيمارستان.
5. نظارت بر چگونگي بررسي و مميزي حسابها و اسناد مالي, هزينه ها و درآمد هاي بيمارستان.
6. نظارت كلي برچگونگي مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها.
7. نظارت مستمر در نگه داري حسابهاي اموال, انبار ها و ثبت دفاتر فرعي و معين و كل بر اساس ضوابط تعيين شده.
8. نظارت مستمر بر نحوه اجراي هزينه ها و پرداخت ها و رسيدگي به اسناد هزينه.
9. بررسي مستمر نحوه اجراي خدمات واحدهاي تحت سرپرستي و راهنمايي و ارشاد كاركنان.
10. رسيدگي به بودجه و كنترل مخارج, تنظيم بودجه, امضاء اسناد با امضاء رياست بيمارستان
11. تصويب و تاييد اسناد حسابداري و دستور پرداخت هاي مربوط به خريد لوازم فوري در حدود اختيارات.
12. تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستاني همراه با ارائه پيشنهاد و راه حل هاي مناسب جهت رئيس بيمارستان.
13. شركت در جلسات و ارائه پيشنهادات لازم در مورد تغييرات مفيد در زمينه بهبود گردش كار و نحوه اجراي عمليات.
14. تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني.
15. نظارت و رسيدگي به امور اداري, مالي, تغذيه, تاسيسات, انبار و ساير قسمت هاي غير پزشكي.
16. تهيه و تنظيم بودجه بيمارستان با نظر مقامات فني بيمارستان.
17. پيش بيني كليه احتياجات بيمارستاني شامل نيروي انساني و منابع ديگر.
18. سرپرستي و تنظيم برنامه كار قسمت هاي تحت نظارت.
19. كنترل مواد خام و اغذيه آشپزخانه از لحاظ كمي و كيفي.
20. كنترل و رسيدگي به وضع غذايي بيماران.
21. انجام ساير اموري كه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع مي گردد.
22. تهيه گزارش از فعاليت ها, پيشرف ها و مشكلات جهت سرپرست مربوطه. 
تاریخ به روز رسانی: 1399/05/02
تعداد بازدید: 963
آدرس : ناغان كمربندي جاده خوزستان، بيمارستان امام جواد(ع)
كدپستي : 8883151147    تلفن : 3 الي 3264660  -038
دور نگار :  32642024 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/04/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal